ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Կրթության իրականացման ձևեր
  • Առկա
  • Հեռակա
Բակալավրիատ
  • Գերմաներեն լեզու և գրականություն
  • Իսպաներեն լեզու և գրականություն
Մագիստրատուրա
  • Գերմաներեն լեզու և գրականություն

Մանկավարժական համալսարանի ամենաերիտասարդ ֆակուլտետը հիմնադրվել է 2000 թվականին` որպես «Ռուս բանասիրության և ռոմանագերմանական լեզուների ֆակուլտետ»` ընդամենը 50 ուսանողով:

2003-2004 ուսումնական տարում ֆակուլտետը վերանվանվել է «Ռոմանագերմանական լեզուների և ռուսաց բանասիրության»: Ներկայումս ֆակուլտետում սովորում է շուրջ 440 ուսանող: Անգլերենի հետ զուգահեռ՝ ֆակուլտետը սկսել է պատրաստել գերմաներենի, ֆրանսերենի և իսպաներենի մասնագետներ` առկա և հեռակա կրթական համակարգերում:

2007 թվականից ֆակուլտետը վերանվանվել է Օտար լեզուների, իսկ 2012-2013 ուսումնական տարում ֆակուլտետին միացել է Ռուսաց լեզու և գրականություն մասնագիտացման բաժինը:

Ֆակուլտետը դասավանդման գործընթացում ներգրավել է օտար լեզվի դասավանդման մեթոդիկայի ոլորտում հանրապետության առաջատար մասնագետների, ինչպես նաև բանասիրության ոլորտում առավել առաջադեմ և երիտասարդ կադրերի:

Օտար լեզուների ֆակուլտետի գործունեությունը միտված է դպրոցի արդի կարիքներին տիրապետող և ժամանակակից մեթոդաբանությամբ զինված ուսուցիչների պատրաստմանը:

Ֆակուլտետը համագործակցում է միջազգային հեղինակավոր տարբեր կառույցների հետ՝ British Council, Գյոթեի անվան ինստիտուտ, DAAD, Россотрудничество, նպաստելով պրոֆեսորադասախոսական կազմի և ուսանողների մասնագիտական աճին, փորձի փոխանակմանն ու ֆակուլտետի միջազգայնացման գործընթացին:

Օտար լեզուների ֆակուլտետի շրջանավարտների զգալի մասն այսօր աշխատում է ինչպես մեր երկրի, այնպես միջազգային առաջատար կառույցներում: Այդ առաքելությանը նպաստում են նաև ֆակուլտետում գործող ամբիոնները:

Կանոնադրություն

 

 

Սիրելի Ուսանող 

Երբ ընտրես մասնագիտությունդ, հիշի՛ր…

…որ քեզ սպասում է այն աշակերտը, որի համար դու կլինես լավագույն ուսուցիչը,

…որ քեզ պետք է հարգեն քո գիտելիքների համար,

…որ դու ես ձևավորելու հասարակական կարծիք և կրելու ես առավելագույն պատասխանատվություն,

…որ քեզնից է կախված բազմաթիվ ծրագրերի հաջողությունը,

…որ դու ես ներկայացնելու Հայաստանն արտերկրում:

Աշխատակազմ

Արտասահմանյան գրականության ամբիոն

Արտասահմանյան գրականության ամբիոնը վերանվանվել է 2013 թվականին՝ առանձնանալով դեռևս 1930-ական թվականների կեսերին Բանասիրական ֆակուլտետի գրականությունների միացյալ ամբիոնից, տարիներ հետո նաև ռուս գրականության ամբիոնից:

Ամբիոնում տարբեր ժամանակահատվածներում աշխատել են ճանաչված գիտնականններ՝ ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Ա. Գրիգորյանը, պրոֆեսորներ Պ. Սահակյանը, Է. Նուրալովը, Կ. Մատինյանը, Տ. Սիմյանը և այլք:

Ամբիոնը մշտապես ակտիվ մասնակցություն է ցուցաբերում գիտականակրթական տարբեր միջոցառումների. բազմիցս արժանացել է պատվոգրերի և շնորհակալագրերի:

2007 թվականից ամբիոնը կազմակերպում է գիտաժողովներ, հրատարակում է նյութեր: Մինչ օրս անցկացվել է 14 միջբուհական գիտաժողով, որոնց մասնակցել են ՀՊՄՀ-ի տարբեր ամբիոնների, ԵՊՀ-ի, Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարանի, Մ. Աբեղյանի անվան Գրականության ինստիտուտի աշխատակիցներ, ինչպես նաև ՀՊՄՀ-ի հայցորդներ և մագիստրոսներ: Գիտաժողովի նյութերը (114 հոդված) զետեղվել են ամբիոնի տարեգրքերում:

Էլ. փոստ` [email protected]

Հեռ.` 55 60 30 (ներքին՝ 129)

Ռուսաց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Ռուսաց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնը հանրապետությունում ռուսաց լեզվի դասավանդման կարևոր կենտրոններից մեկն է.հիմնադրվել է 1922 թվականին:

Բազմազան են ամբիոնում տարվող հետազոտությունների ուղղությունները՝ գիտատեսական, մեթոդական, բառարանագրական, դասագրքաստեղծ աշխատանքներ:

2017 թվականին ՀՊՄՀ-ի և ՌԴ Ա. Ս. Պուշկինի անվան ռուսաց լեզվի պետական ինստիտուտի միջև կնքվեց համագործակցության մասին հուշագիր, ինչը ևս նպաստում է բուհում ռուսաց լեզվի դասավանդմանը, թեստավորմանը, որակավորման բարձրացմանը, մասնագիտական վերապատրաստմանը, թեստագետների պատրաստմանը:

Համաձայնագրի շրջանակներում կազմակերպվում են համատեղ օլիմպիադաներ, ռուսաց լեզվի, գրականության և մշակույթի իմացությանը, ինչպես նաև ազգային լեզվին առնչվող ստեղծագործական տարբեր մրցույթներ:

Ամբիոնի կայքի հասցեն է՝ http://kafrusagpu.ru.gg/:

Էլ. հասցե՝ [email protected]

Հեռ.՝ 55 60 30 (ներքին 147,148)

Նաիրա Երվանդի Դալյան

Ամբիոնի վարիչ, բան. գիտ. թեկ. մանկ. գիտ. դոկ., պրոֆեսորի պ/կ

Մարիամ Մկրտիչի Իսպիրյան

Ուսումնագիտական գծով պրոռեկտոր, Գիտական քարտուղար, մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

ԼԻԼԻՅԱ ԳՈՒՐԳԵՆԻ ԲԱԼԱՍԱՆՅԱՆ

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

ԷՎԵԼԻՆԱ ԱՄԱՏՈՒՆՈՒ ԲԱՅԱԹՅԱՆ

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Լևոն Երվանդի Մարկոսյան

Բան. գիտ. թեկ., դոցենտ

Գայանե Արամի Ճանճապանյան

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Լաուրա Վալիկի Մելիքյան

Մանկ. գիտ.թեկ., դոցենտ

Լայմա Արիի Կունդրատս

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Բելլա Նորիկի Այունց

Մանկ․ գիտ․ թեկ․ դոցենտ

Իրինա Յուրիի Մանուկյան

Մանկ. գիտ. թեկ.,դոցենտ

Անահիտ Իլյայի Բաղրամյան

Մանկ․գիտ․թեկնածու, ասիստենտ

Կարինե Թևուշի Միրզոյան

Մանկ.գիտ.թեկ., դոցենտ

Ռուզան Սիմոնի Հախումյան

Դասախոս

Գայանե Սաբիրի Ստեփանյան

Դասախոս

Գայանե Արամայիսի Բալյան

Դասախոս

Մարինե Ռոլենի Գրիգորյան

Դասախոս

Զարուհի Արտավազդի Մելկիկյան

Դասախոս

Արմենուհի Սուրենի Հակոբյան

Դասախոս

Գայանե Գևորգի Զոհրաբյան

Մասնագետ

Ռոմանագերմանական լեզուների և դրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Ռոմանագերմանական լեզուների և դրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնը հիմնադրվել է 2000-2001 ուսումնական տարում` Ռուս բանասիրության և ռոմանագերմանական լեզուների ֆակուլտետում սպասարկելու օտար լեզուների մասնագիտական ուսուցման բլոկը:

Նոր կրթական չափանիշներին և բուհի բարեփոխումներին համապատասխանելու նպատակով՝ ամբիոնը վերանվանվել է գերմանական լեզուների:

2007-2008 ուսումնական տարում սկիզբ դրվեց հավելյալ կամ ընտրական «Թարգմանչաց գործ» մասնագիտացման, որը ներառում է գործնական թարգմանության դասընթացների ամբողջական շարք և նպատակ ունենի զարգացնել ինչպես բանավոր, այնպես էլ գրավոր թարգմանության հմտությունները:

Ռոմանական լեզուների և Օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնների միավորմամբ ստեղծվում է Ռոմանագերմանական լեզուների և դրանց դասավանդման մեթոդիկայի:

Ամբիոնում աշխատում է 5 պրոֆեսոր, 11 դոցենտ, 14 դասախոս և 1 մասնագետ, ինչպես՝ ընդհանուր, այնպես էլ որոշակի նեղ մասնագիտացումներով:

էլ. փոստ՝ [email protected]

Հեռ.` 55 60 30(ներքին՝ 132)

Գոհար Էդուարդի Մելիքյան

Ռոմանագերմանական լեզուների և դրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչի պ/կ, բան. գիտ. թեկ., դոցենտ

Տիգրան Բորիսի Միքայելյան

Օտար լեզուների ֆակուլտետի դեկան,  բան. գիտ. թեկ., դոցենտ

Մելանյա Գրիգորի Աստվածատրյան

Մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Իգոր Կարապետի Կարապետյան

Մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Ելենա Սարիբեկի Մխիթարյան

Բան. գիտ. թեկ., պրոֆեսոր

Կարեն Արամի Հայրյան

Մանկ. գիտ. թեկ., պրոֆեսոր

Անի Մելիքի Մանուկյան

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Ծովինար Էդվարդի Շահիրյան

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ 

Անի Մարտունի Սահակյան

Գիտության և միջազգային համագործակցության հարցերով դեկանի տեղակալ, բան. գիտ. թեկ., դոցենտ

Կարինե Վարդգեսի Աթոյան

Բան. գիտ. թեկ., դոցենտ

Ռուզաննա Գագիկի Ասատրյան

Բան. գիտ. թեկ., դոցենտ

Թամարա Պերճի Մաթևոսյան

Մանկ. գիտ. թեկ., դասախոս

Ռուզան Ռուդոլֆի Խաչատրյան

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Սիրարփի Հովիկի Կարապետյան

Բան. գիտ. թեկ., դոցենտ

Էլեն Սամվելի Ավետիսյան

Համալսարան-գործատու համագործակցության կենտրոնի ղեկավար, դասախոս

Ամալյա Բաբկենի Պետրոսյան

Մանկ․ գիտ․ թեկնածու, դասախոս

Լիլիյա Խաչիկի Ղազարյան

Դասախոս

Գայանե Օնիկի Հովհաննիսյան

Դասախոս

Սաթենիկ Ռուբենի Սարգսյան

Դասախոս

Սուսաննա Խուրշուդի Բաղդասարյան

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ 

 

Նուշիկ Ստեփանի Հայրապետյան

Դասախոս

Լիանա Լևոնի Թորոսյան

Դասախոս

Սուսաննա Դիկուլի Դավթյան

Դասախոս

Զարուհի Էդուարդի Աղաջանյան

Դասախոս

Մարիետտա Էռնեստի Մուրադյան

Դասախոս

Նիերի-Գրեյս Լևոնի Բարդակջյան

Դասախոս

Թամարա Նվերի Արշակյան

Դասախոս

Լուսինե Աղասու Դերմոյան

Մանկ․ գիտ․թեկնածու, դոցենտ

Մարիանա Միշայի Ստեփանյան

Դասախոս

Էլվինա Վաղգենի Բաբիկյան

Դասախոս

Օտար լեզուների ուսուցման ամբիոն

Օտար լեզուների ուսուցման ամբիոնը նախկինում կոչվել է Արտասահմանյան լեզուների և նրանց դասավանդման մեթոդիկայի: 2012 թվականին ամբիոնը վերանվանվել է Անգլերեն լեզվի ուսուցման, իսկ 2017 թվականից՝ Օտար լեզուների ուսուցման:

Ամբիոնի ուսումնադաստիարակչական և գիտամեթոդական գործառույթներն իրականացում է 20 դասախոս. 3 գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, 2գիտությունների թեկնածու, 4 հայցորդ:

Ամբիոնն իրականացնում է գիտամեթոդական հետազոտությունների համալիր աշխատանք` ներառելով օտար լեզուների դասավանդման ժամանակակից մեթոդաբանության, պահանջների և ռազմավարության բոլոր հիմնական դրույթները:

Իրականացնելով ուսումնամեթոդական գործունեություն համալսարանի բոլոր 10 ֆակուլտետներում՝ ամբիոնի դասախոսները դասավանդում են ուսուցման նորագույն մեթոդների և մոտեցումների կիրառմամբ, փորձում տեղայնացնել արտասահմանյան օրինակելի փորձը և լուծել ամբիոնի առաջ դրված խնդիրները:

էլ. փոստ` [email protected]

Հեռ.` 55 60 30(ներքին՝ 140)

Վերջին հրապարակումներ

АДАМОВА С.В., ГЮЛЬМИСАРЯН С.А.
ПРАКТИКУМ ПО РУССКОЙ ПУНКТУАЦИИpdf
2016
Вспомогательное учебное пособие для студентов-словесников
АДАМОВА С.В., ГЮЛЬМИСАРЯН С.А.
ПРАКТИКУМ ПО РУССКОЙ ОРФОГРАФИИ И ФРАЗЕОЛОГИИpdf
2015
Вспомогательное учебное пособие для студентов-словесников
АДАМОВА С.В., ГЮЛЬМИСАРЯН С.А., ШАХКАМЯН Г.Г.
ПРАКТИКУМ ПО РУССКОЙ ОРФОГРАФИИ И ФРАЗЕОЛОГИИpdf
2013
Вспомогательное учебное пособие для студентов-словесников
АДАМОВА С.В.
СТО ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ ПО ФОНЕТИКЕ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА ТЕОРИЯ И ПРАКТИКАpdf
2012
Вспомогательное учебное пособие для студентов-словесников
С.В. АДАМОВА
РИТОРИКА И КУЛЬТУРА РУССКОЙ РЕЧИpdf
2009
Вспомогательное учебное пособие для студентов-словесников
АДАМОВА С.В.
СТО ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ ПО ФОНЕТИКЕ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКАpdf
2009
Вспомогательное учебное пособие для студентов-словесников
АДАМОВА С.В.
ПРАКТИКУМ П О К УЛ Ь Т УР Е РУССКОЙ РЕЧИpdf
2009
Вспомогательное учебное пособие для студентов-словесников
АДАМОВА С.В.
ОРФОГРАФИЧЕСКО – ОРФОЭПИЧЕСКИЙ УЧЕБНО-ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКАpdf
2008
УЧЕБНО-ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ
Բոլոր հրապարակումները

Նորություններ