ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնն իրականացնում է`

•  համալսարանի համակարգչային տեխնիկայի ծրագրային և տեխնիկական սպասարկում,
•  համակարգչային ներքին ցանցի և ենթացանցերի կառուցում ու սպասարկում, ցանցային ծառայությունների ներդնում,
•  լարային և անլար ինտերնետ կապի բաշխում և մուտքի իրավունքների տրամադրում ու կառավարում,
•  ներդրվող սերվերային համակարգերի կառավարում, ընթացիկ սպասարկում և անվտանգության ապահովում,
• համալսարանում տեղի ունեցող գիտաժողովների, նիստերի և այլ միջոցառումների համակարգչային տեխնոլոգիաներով ապահովում ու սպասարկում, իրականացվող նախագծերի և ծրագրերի տեղեկատվական-տեխնիկական աջակցում,
•  ուսումնական գործընթացում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներդրման աջակցում,
• համալսարանի ուսումնական գործընթացի կառավարման ավտոմատացմանն ուղղված էլեկտրոնային տեղեկատվական համակարգերի նախագծում, պատրաստում (ծրագրավորում) և ներդնում:

Կանոնադրություն

Նորություններ